Uppdrag

Namn

Avd

Ordförande Lars Nilsson Dagtid
Vice ordförande Erling Gustavsson Renseri/Exp
Kassör Tomas Strömblad Elin, dagtid
Vice kassör Annelie Brenander Förråd
Sekreterare Mattias Dunberg Energi/F
Vice sekreterare Annelie Brenander Förråd
Studieorganisatör Daniel Loberg Energi/B
Styrelseledamöter Stefan Persson BT/Måleri
  Torbjörn Aldebert Massa/A
  Mats Lindgren Renseri
Styrelsesuppleanter    
  Anna Kjellgren Massa/B
  Alexander Peterson PUH Energi
Adjungerad Jörgen Rydberg AHSKO
     
Ledamot Förbundsmöte Mattias Dunberg Energi/F
1:e ersättare Mats Lindgren Renseri
2:e ersättare Anna Kjellgren Massa/B
3:e ersättare Stefan Persson BT
Revisorer Torsten Rundberg Massa/C
  Mats Johansson PUH, dagtid
  Veronica Hägg BT/ dagtid
Revisorssuppleanter Mikael Karlsson Energi/B
Valberedning Kent Lindqvist Mek/C
  Vakant  
  Vakant  
Förhandlingskommitté Lars Nilsson Dagtid
  Erling Gustavsson Renseri/Exp
  Stefan Persson BT/Måleri
  Daniel Loberg Energi/B
  Mattias Dunberg Energi/F
Adjungerad SHSO  
Ungdomsansvarig Alexander Peterson  PUH Energi
Studiekommitté/Ungdomsv. Daniel Loberg Energi/B
  Stefan Persson BT/måleri
  Jörgen Rydberg Dagtid
  Annelie Brenander Förråd
  Torbjörn Aldebert Massa/A
  Alexander Peterson PUH Energi
     
Ombud ABF Daniel Loberg Energi/B
Suppl.Omb.ABF Stefan Persson BT/Måleri
Försäkringsrådgivare Lars Nilsson Dagtid
  Erling Gustavsson Renseri/Exp
  Jörgen Rydberg AHSKO
  Tomas Strömblad Elin/dagtid
  Mattias Dunberg Energi/B
Fanbärare Agne Karlsson Pensionär
SHSKO/KO Jörgen Rydberg SHSKO
HSKO/KO Anna Kjellgren (Fiber) Massa/B
  Mattias Dunberg (Energi) Energi/B
  Tobias Erlandssson(Renseri) Renseri
  Stefan Larsson (BT/Förråd) Dagtid
  Erik Svensson (TM) TM/F
SKO/KO  Jörgen Rydberg Dagtid
  Tobias Erlandssson Renseri
  Annie Jäderlund Massa/F
  Daniel Loberg SP6
  Mattias Dunberg Energi/B
  Olof Idberg Massa/E
  Jan Ottosson Elin/A
  Anna Kjellgren Massa/B
  Håkan Karlsson Elin/dagtid
  Yngve Bodén Fordon
  Mikael Karlsson Energi/B
  Torbjörn Aldebert Massa/A
  Patrik Lindh Energi/D
  Kent Lindqvist Mek/C
  Tero Wäätänen TM
  Erik Svensson TM/F
  Anette Olsson Lab
  Dennis Jacobsson  Energi/C 
  Jörgen Johansson  Energi/D 
  Magnus Karlsson PUH/Energi
  Magnus Karlsson Renseri
  Ulf Eriksson Renseri
  Stefan Larsson BT/dagtid
  Mats Lindgren Renseri
  Micke Löfström TM
  Jimmy Johansson UH
  Martin Svensson Massa
  Linda Almqvist Renseri
  Joachim Sundström Energi/E
  Kalle Holmström Förråd
Informationsansvarig Styrelsen   
Kulturansvarig Styrelsen   
Dataansvarig Lars Nilsson/Mattias Dunberg  
Intranätansvarig Mattias Dunberg  Energi/B
Jämställdhetsansvarig Stefan Persson BT/Måleri
Ledamöter Valmansgrupp

Stefan Persson

Mats Lindgren

Dagtid

Dagtid

 

Inom Södra-koncernen    
Repr. Affärsområde

Lars Nilsson 

Jörgen Rydberg

Dagtid
Repr. Koncernråd

Lars Nilsson

Jörgen Rydberg 

Dagtid
Ledamöter Arb. Klubben

Inger Jonsson

Veronica Hägg

Joakim Mörtzell

Torbjörn Aldebert

Sofia Alexandersson

Håkan Karlsson

Matilda Aldorsson

Dagtid/VV

BT

 

Massa

TM

 

Ledam. Mässkommitté

Dan Enemark

Annelie Brenander

Kent Lindqvist 

Magnus Karlsson

Alexander Peterson

Energi/B

Förråd

Mek/C

Renseri

UH/Energi

Suppl. Mässkommitté Stefan Persson BT
Ombud LO-Sektion  Kent Lindqvist

Mek/C

 

Suppl. Ombud LO-Sekt  Mats Lindgren Renseri
Politisk Kommitté 

Lars Nilsson

Kent Lindqvist 

Daniel Loberg

Mats Lindgren