Uppdrag

Mandat

Val

Namn

Avd

Ordförande 2år 2019 Lars Nilsson Dagtid
Vice ordförande   2020 Erling Gustavsson Renseri/Exp
Kassör 2år 2020 Tomas Strömblad Elin, dagtid
Vice kassör   2020 Annelie Brenander Förråd
Sekreterare 2år 2020 Mattias Dunberg Energi/B
Vice sekreterare   2020 Annelie Brenander Förråd
Studieorganisatör 2år 2019 Jonny Nilsson Brandtekniker, dagtid
Styrelseledamöter 2år 2019 Stefan Persson BT/Måleri
  2år 2019 Daniel Loberg Energi
  2år 2019 Torbjörn Aldebert Massa/A
Styrelsesuppleanter        
  1år 2019 Tero Wäätänen TM
  1år 2019 Mats Lindgren Renseri
  1år 2019 Anna Kjellgren Massa/B
Adjungerad 1år 2019 Jörgen Rydberg AHSKO
         
Ledamot Förbundsmöte 1år 2019 Mattias Dunberg Energi/B
1:e ersättare 1år 2019 Stefan Persson BT/Måleri
2:e ersättare 1år 2019 Erling Gustavsson Renseri/Exp
3:e ersättare 1år 2019    
Revisorer 2år 2020 Torsten Rundberg Massa/C
  2år 2019 Mats Johansson PUH, dagtid
  2år 2019 Veronica Hägg BT/ dagtid
Revisorssuppleanter 1år 2019 Mikael Karlsson Energi/B
Valberedning 2år 2020 Kent Lindqvist Mek/C
  2år 2019 Mattias Karlsson Energi/C
  2år   Vakant  
Förhandlingskommitté 1år 2019 Lars Nilsson Dagtid
  1år 2019 Erling Gustavsson Renseri/Exp
  1år 2019 Stefan Persson BT/Måleri
Adjungerad     Daniel Loberg Energi
Ungdomsansvarig 1år 2019 Alexander Peterson och studiekommittén PUH Energi
Studiekommitté/Ungdomsv. 2år 2020 Jonny Nilsson Brandtekniker/dagtid
  1år 2019 Stefan Persson BT/måleri
  1år 2019 Jörgen Rydberg Dagtid
  1år 2019 Annelie Brenander Förråd
  1år 2019 Torbjörn Aldebert Massa/A
  1år 2019 Daniel Loberg  Energi 
         
Ombud ABF 1år 2019 Mats Lindgren Utlastningen
Suppl.Omb.ABF 1år 2019 Stefan Persson BT/Måleri
Försäkringsrådgivare 3år 2021 Lars Nilsson Dagtid
  3år 2021 Erling Gustavsson Renseri/Exp
  3år 2021 Jonny Nilsson Brandtekniker/dagtid
  3år 2021 Jörgen Rydberg AHSKO
  3år 2021 Tomas Strömblad Elin/dagtid
  3år 2021 Mattias Dunberg Energi/B
Fanbärare 1år 2019 Agne Karlsson Pensionär
SHSKO/KO 3år 2020 Jörgen Rydberg SHSKO
HSKO/KO 3år 2020 Anna Kjellgren (Fiber) Massa/B
  3år 2020 Mattias Dunberg (Energi) Energi/B
  3år 2020 Tobias Erlandssson(Renseri) Renseri
  3år 2020 Stefan Larsson (BT/Förråd) Dagtid
  3år 2020 Erik Svensson (TM) TM/F
SKO/KO  3år 2020 Jörgen Rydberg Dagtid
  3år 2020 Tobias Erlandssson Renseri
  3år 2020 Annie Jäderlund Massa/F
  3år 2020 Daniel Loberg SP6
  3år 2020 Mattias Dunberg Energi/B
  3år 2020 Olof Idberg Massa/E
  3år 2020 Jan Ottosson Elin/A
  3år 2020 Kurt Ståhl Mek
  3år 2020 Anna Kjellgren Massa/B
  3år 2020 Håkan Karlsson Elin/dagtid
  3år 2020 Yngve Bodén Fordon
  3år 2020 Peter Nilsson BT
  3år 2020 Mikael Karlsson Energi/B
  3år 2020 Torbjörn Aldebert Massa/A
  3år 2020 Patrik Lindh Energi/D
  3år 2020 Åsa Carlsson Portvakt
  3år 2020 Kent Lindqvist Mek/C
  3år 2020 Tero Wäätänen TM
  3år 2020 Erik Svensson TM/F
  3år  2020 Anette Olsson Lab
  3år  2020 Dennis Jacobsson  Energi/C 
  3år  2020 Jörgen Johansson  Energi/D 
  3år 2020 Magnus Karlsson PUH/Energi
  3år 2020 Magnus Karlsson Renseri
  3år 2020 Ulf Eriksson Renseri
  3år 2020 Stig Eriksson Renseri/A
  3år 2020 Stefan Larsson BT/dagtid
  3år 2020 Mats Lindgren Renseri
  3år 2020 Micke Löfström TM
  3år 2020 Peter Holm Renseri
  3år 2020 Jimmy Johansson UH
Informationsansvarig     Styrelsen   
Kulturansvarig     Styrelsen   
Dataansvarig 1år 2019 Mattias Dunberg/Lars Nilsson   
Intranätansvarig 1år  2019 Mattias Dunberg  Energi/B
Jämställdhetsansvarig 1år 2019 Stefan Persson BT/Måleri
Ledamöter Valmansgrupp 1år 2019

Lars Nilsson

Jörgen Rydberg

Dagtid

Dagtid

 

Inom Södra-koncernen        
Repr. Affärsområde 1år  2019

Lars Nilsson 

Jörgen Rydberg

Dagtid
Repr. Koncernråd 2år  2020 

Lars Nilsson

Jörgen Rydberg 

Dagtid
Ledamöter Arb. Klubben 1år  2019

Inger Jonsson

Veronica Hägg

Joakim Mörtzell

Torbjörn Aldebert

Sofia Alexandersson

Håkan Karlsson

Matilda Aldorsson

Dagtid/VV

BT

 

Massa

TM

 

Ledam. Mässkommitté 1år   2019

Dan Enemark

Mats Engström

Kent Lindqvist 

Magnus Karlsson

Alexander Peterson

Energi/B

Mek/D

Mek/C

Renseri

UH/Energi

Suppl. Mässkommitté 1år  2019 Annelie Brenander Förråd
Ombud LO-Sektion  1år  2019  Kent Lindqvist

Mek/C

 

Suppl. Ombud LO-Sekt  1år  2019 Mats Lindgren Renseri
Politisk Kommitté  1år  2019

Lars Nilsson

Kent Lindqvist 

Daniel Loberg

Mats Lindgren