Uppdrag

Mandat

Val

Namn

Avd

Ordförande 2år 2021 Lars Nilsson Dagtid
Vice ordförande     Erling Gustavsson Renseri/Exp
Kassör 2år 2021 Tomas Strömblad Elin, dagtid
Vice kassör     Annelie Brenander Förråd
Sekreterare     Mattias Dunberg Energi/B
Vice sekreterare     Annelie Brenander Förråd
Studieorganisatör 2år 2021 Torbjörn Aldebert Massa/A
Styrelseledamöter 2år 2021 Stefan Persson BT/Måleri
  2år 2021 Daniel Loberg Energi
  2år 2021 Mats Lindgren Renseri
Styrelsesuppleanter        
  1år 2020 Anna Kjellgren Massa/B
  1år 2020 Alexander Peterson PUH Energi
Adjungerad     Jörgen Rydberg AHSKO
         
Ledamot Förbundsmöte 1år 2020 Mattias Dunberg Energi/B
1:e ersättare 1år 2020 Mats Lindgren Renseri
2:e ersättare 1år 2020 Anna Kjellgren Massa/B
3:e ersättare 1år 2020 Stefan Persson BT
Revisorer 2år 2020 Torsten Rundberg Massa/C
  2år 2021 Mats Johansson PUH, dagtid
  2år 2021 Veronica Hägg BT/ dagtid
Revisorssuppleanter 1år 2020 Mikael Karlsson Energi/B
Valberedning 2år 2020 Kent Lindqvist Mek/C
  2år   Vakant  
  2år   Vakant  
Förhandlingskommitté     Lars Nilsson Dagtid
      Erling Gustavsson Renseri/Exp
      Stefan Persson BT/Måleri
      Daniel Loberg Energi
Adjungerad     SHSO  
Ungdomsansvarig     Alexander Peterson  PUH Energi
Studiekommitté/Ungdomsv.     Torbjörn Aldebert Massa/A
      Stefan Persson BT/måleri
      Jörgen Rydberg Dagtid
      Annelie Brenander Förråd
      Daniel Loberg Energi
      Alexander Peterson PUH Energi
         
Ombud ABF     Mats Lindgren Utlastningen
Suppl.Omb.ABF     Stefan Persson BT/Måleri
Försäkringsrådgivare 3år 2021 Lars Nilsson Dagtid
  3år 2021 Erling Gustavsson Renseri/Exp
  3år 2021 Jörgen Rydberg AHSKO
  3år 2021 Tomas Strömblad Elin/dagtid
  3år 2021 Mattias Dunberg Energi/B
Fanbärare 1år 2020 Agne Karlsson Pensionär
SHSKO/KO 3år 2020 Jörgen Rydberg SHSKO
HSKO/KO 3år 2020 Anna Kjellgren (Fiber) Massa/B
  3år 2020 Mattias Dunberg (Energi) Energi/B
  3år 2020 Tobias Erlandssson(Renseri) Renseri
  3år 2020 Stefan Larsson (BT/Förråd) Dagtid
  3år 2020 Erik Svensson (TM) TM/F
SKO/KO  3år 2020 Jörgen Rydberg Dagtid
  3år 2020 Tobias Erlandssson Renseri
  3år 2020 Annie Jäderlund Massa/F
  3år 2020 Daniel Loberg SP6
  3år 2020 Mattias Dunberg Energi/B
  3år 2020 Olof Idberg Massa/E
  3år 2020 Jan Ottosson Elin/A
  3år 2020 Kurt Ståhl Mek
  3år 2020 Anna Kjellgren Massa/B
  3år 2020 Håkan Karlsson Elin/dagtid
  3år 2020 Yngve Bodén Fordon
  3år 2020 Peter Nilsson BT
  3år 2020 Mikael Karlsson Energi/B
  3år 2020 Torbjörn Aldebert Massa/A
  3år 2020 Patrik Lindh Energi/D
  3år 2020 Åsa Carlsson Portvakt
  3år 2020 Kent Lindqvist Mek/C
  3år 2020 Tero Wäätänen TM
  3år 2020 Erik Svensson TM/F
  3år  2020 Anette Olsson Lab
  3år  2020 Dennis Jacobsson  Energi/C 
  3år  2020 Jörgen Johansson  Energi/D 
  3år 2020 Magnus Karlsson PUH/Energi
  3år 2020 Magnus Karlsson Renseri
  3år 2020 Ulf Eriksson Renseri
  3år 2020 Stefan Larsson BT/dagtid
  3år 2020 Mats Lindgren Renseri
  3år 2020 Micke Löfström TM
  3år 2020 Peter Holm Renseri
  3år 2020 Jimmy Johansson UH
      Martin Svensson Massa
      Linda Almqvist Renseri
Informationsansvarig     Styrelsen   
Kulturansvarig     Styrelsen   
Dataansvarig 1år 2020 Mattias Dunberg/Lars Nilsson   
Intranätansvarig 1år  2020 Mattias Dunberg  Energi/B
Jämställdhetsansvarig 1år 2020 Stefan Persson BT/Måleri
Ledamöter Valmansgrupp 1år 2020

Stefan Persson

Jörgen Rydberg

Dagtid

Dagtid

 

Inom Södra-koncernen        
Repr. Affärsområde 1år  2020

Lars Nilsson 

Jörgen Rydberg

Dagtid
Repr. Koncernråd 2år  2020 

Lars Nilsson

Jörgen Rydberg 

Dagtid
Ledamöter Arb. Klubben 1år  2020

Inger Jonsson

Veronica Hägg

Joakim Mörtzell

Torbjörn Aldebert

Sofia Alexandersson

Håkan Karlsson

Matilda Aldorsson

Dagtid/VV

BT

 

Massa

TM

 

Ledam. Mässkommitté 1år   2020

Dan Enemark

Annelie Brenander

Kent Lindqvist 

Magnus Karlsson

Alexander Peterson

Energi/B

Förråd

Mek/C

Renseri

UH/Energi

Suppl. Mässkommitté 1år  2020 Stefan Persson BT
Ombud LO-Sektion  1år  2020 Kent Lindqvist

Mek/C

 

Suppl. Ombud LO-Sekt  1år  2020 Mats Lindgren Renseri
Politisk Kommitté  1år  2019

Lars Nilsson

Kent Lindqvist 

Daniel Loberg

Mats Lindgren