Avtalspension

Avtalspensionen, eller tjänstepensionen, är lön  vi avstått och som företaget betalar in till Fora och som de sedan skickar till den förvaltaren som Du valt.
Hur mycket sätter då företaget av till din avtalspension, sedan 2012 ser avsättningen ut så här för de som fyllt 25 år!

  • 4,5 procent på lön upp till 7,5 ibb (ibb 2013= 56 600)
  • på lön som överstiger 7,5 ibb avsätts 30 procent

        Observera att insättningen till avtalspension gäller på all lön

Fackföreningsrörelsen bildade redan vid starten ett eget bolag vars uppgift är att förvalta våra pengar på bästa och, framför allt, billigaste sätt för att vi ska få ut så mycket som möjligt när vi går i pension!
Bolaget heter Folksam-LO Pension och har bland de bästa villkoren på marknaden!