Socialdemokraterna miljardsatsar på det gröna guldet

3 september 2014

Socialdemokraterna miljardsatsar på det gröna guldet – lovar jobb i skogsnäringen!

Miljardsatsningen på det gröna guldet innehåller tre delar:

  • Samverkan för klimatinovationer
  • Miljömålsmiljard för samfinansiering av olika miljömålsinvesteringar, exempelvis nya lokala projekt för biogas och andra generationens biodrivmedel
  • Långsiktiga spelregler för produktion av biodrivmedel i Sverige

Om vi samverkar och låter skogsindustrins kompetens och möjligheter kombineras med övrig forskning och offentliga investeringar, kan Sverige bli världsledande på framtidens klimatsmarta bränsle. Det skapar stor potential för nya jobb och för Sveriges tillväxt och välfärd sa Stefan Löfven på en pressträff idag.

Satsningen på skogsindustrin och Sveriges gröna guld går hand i hand med socialdemokraternas program, Nyindustrialisering av Sverige      – för fler jobb i hela landet! Investeringen i det gröna guldet är ytterligare en del i detta:

  •      Fler jobb i skogsindustrin och skogsbruk
  •      Minskade utsläpp av koldioxid
  •      Minskat oljeberoende

Pappers ser särskilt positivt på förslaget om ökad samverkan mellan parterna, politik och akademi. Under punkten miljardsatsning för samverkan för klimatinovationer skriver socialdemokraterna bland annat…”För ett litet exportberoende land som Sverige är det nödvändigt att det finns ett fungerade och väl utvecklat samarbete mellan politik, näringsliv och akademi. Samverkansmodeller mellan det privata och offentliga har historiskt varit viktiga för den svenska samhällsutvecklingen. Därför vill vi i dialog med näringslivet, akademin och de fackliga organisationerna utveckla en samsvarkansmodell som tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar för vårt samhälle – både inhemska och globala…”

Miljardsatsningen på det gröna guldet görs för att vidareutveckla Pappersindustrin, som bland annat brottas med vikande efterfrågan på tidningspapper, vilket vi ser mycket positivt på från Pappers sida.

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Stefan_Lofven/Artiklar/grona_guldet_presentation.pdf