Pappers kongress sade nej till en ny organisation

6 september 2014

 Pappers kongress i Sundsvall sade i kväll kraftfullt nej till att banta antalet distrikt och minska antalet ledamöter i förbundsstyrelen och verkställande utskottet. Det innebär kraftig bakläxa för den organisationsutredning som jobbat i två år. 
– Det var försiktiga förslag, så bakslaget blir inte så betydelsefullt, kommenterar ordförande Jan-Henrik Sandberg.

Beslutet innebär att Pappers även i fortsättningen kommer att ha sex distrikt och att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen fortsätter vara nio personer, varav tre i VU. Organisationsutredningen har sin grund i att antalet sysselsatta i pappers-och massabranschen kommer att fortsätta att minska med 3 procent per år – vilket innebär att Pappers kommer att ha 10 300 medlemmar 2022, mot 14 700 år 2012. Det finns tydliga tecken på att neddragningarna gör det allt svårare att bedriva lokalt fackligt arbete,  vilket kräver nya arbetsformer. Dessutom kommer medlemstappet att minska intäkterna mer än kostnaderna, sade förbundsekonom Christer Larsson som varit sekreterare i utredningen.

- Den har jobbat i två år, dess resultat har orsakat oenighet i förbundsstyrelsen och det var upplagt för att detta skulle bli kongressens hetaste punkt. Redan i förväg har det riktats kritik mot förslaget, vilket också syns i fem olika motioner: för hård centralisering, maktförskjutning på förbundsnivå till nackdel för förtroendevalda, för långa resor för avdelningarna i Norrland, för lite besparingar.

Förslaget innebar i korthet att förbundsstyrelsen skulle bantas från nio till sju ledamöter, verkställande utskottet dras ned från tre till två ledamöter, att man anställde en kanslichef och drog ned antalet distrikt från sex till fem och ställde in ett förbundsmöte under kongressår. Direktivet sade att kvaliteten i förbundets arbete skulle höjas till en kraftigt reducerad kostnad. I slutrapporten talas tvärtom om ”marginella minskningar”.

– Det har visat sig vara en omöjlig ekvation att lösa. Våra förslag ger bättre kvalitet, men mycket av våra kostnader handlar om våra viktigaste uppgifter, sa Christer Larsson.

Aleksandar Srndovic, Hallstavik ville idka självkritik :

– Det har varit en gedigen rapportering om arbetet, därför är det förvånande att det nu finns så mycket motstånd, och det gillar jag inte. Så vi måste fråga oss om vi har varit tydliga mot våra representanter i utredningen, för jag tror inte att de av elakhet har kört över oss.

Portalmotionen på kongressen var den första, nämligen att helt förkasta utredningen, med motiveringen att den inte uppfyllt direktiven. Den är skriven av avdelnings 43 i Frövifors – därifrån är Glenn Utter:

– Tråkigt att det är så dålig stämning, alla vill Pappers väl, men vi har resonerat länge i avdelningen och kommit fram till att vi saknar djup i den. Det finns guldkorn i utredningen, men dem kan man genomföra utan kongressbeslut.

Han fick ett mycket tydligt motstånd från kongressen, som i stället behandlade en lång rad yrkanden i andra motioner – bland annat om att behålla antalet ledamöter i förbundsstyrelse och VU och att behålla sex distrikt. Här fick alltså organisationsutredningen bakläxa.

– Det har Inte varit någon särskilt trevlig resa, när vi kom till en diskussion i förbundsstyrelsen hade vi inte tid att diskutera, det ledde till att fyra av oss måste sätta ner foten och reserverade oss. Jag vill behålla antalet distrikt och ledamöter i förbundsstyrelsen. Men det är ingen krigsfråga, men det kommer att sätta spår ett ta om vi kör över Norrlandsdistrikten, sade Lars-Göran Johansson från Gävle-Dala.

Han fick mothugg av Roger Berglund från Hallstavik, som suttit med i utredningen:

– Vi ville inte ha den här situationen, vi ville lägga fram förslag som hade brett stöd, därför har vi varit ute och försökt förankra. Och rapporterna vi fick var positiva, så därför blev det konstigt att det blev sådan diskussion i förbundsstyrelsen. Det är underligt.

 Hans Strandberg

Göran Widerberg 
 Publicerad: 2014-09-05