Nomineringsmöte.

torsdag 12 Mars

kl 10:00 Pappers expedition i Mönsterås

kl 17.30 Biblioteket i Mönsterås.

Nomineringar.

 • Kassör (2år)
 • 3 Styrelseledamöter (2år)
 • 2 Styrelseersättare (1år)
 • 1 Förbundsledamot (1år)
 • 3 Ersättare förbundsledamot (1år)
 • 1 Revisor (2år)
 • 1 Revisorsersättare (1år)
 • 2 Valberedning( 1år och 2år)
 • SHSO (3år)

Förslag på nominering lämnas till Kent Lindqvist i valberedningen tel 0499-15975 senast på nomineringsmötet. Obs!! det gäller att den nominerade är vidtalad.

Dagordning.

 • Nomineringar
 • Förhandlingsrapporter
 • Avtal 2020
 • Arbetsmiljö
 • Studier/Ungdomsverksamhet

Kaffe och smörgås serveras

Närvarolotteri

Välkomna/Styrelsen