I år kommer vi inte hålla något nomineringsmöte på grund av rådande omständigheter. Nomineringar kan göras till valberedningen, Kent Lindquist på tel 0499-15795 fram till 18 mars.

Det gäller att den nominerade är vidtalad.

Årsmötet, om det är möjligt, kommer att hållas 29 april. 

  • Ordförande 2 år.
  • 3 Styrelseledamöter 2 år.
  • 1 Studieorganisatör 2 år.
  • 1 Förbundsmötesledamot 1 år.
  •  3 Ersättare Förbundsmötesledamot 1 år.
  • 2 Revisorer 2 år.

/ Styrelsen avd24.