pappers avd 24 logga

Avdelningsmöte/Julmöte

Var:        Hotell Kronobäck, Mönsterås
När:        onsdag 29 november kl.10:00 och kl.17:30

Efter mötet serveras julbord

 

Dagordning:

  • Val av 3 kongressombud
  • Val av 3 ersättare kongressombud
  • Förhandlingsinformation
  • Rapport från kassör
  • Försäkringsinformation
  • Arbetsmiljö
  • Studier

 

Bildvisning(endast kvällsmötet)                                                                         

Välkomna!

Anmälan till pappers.avd24@sodra.com

eller telefon 155 19 senast 27 november