Inför avtalsrörelsen

19 augusti 2015

”Kortare arbetstid med bibehållen pensionsnivå för skiftarbetare”, säger Pappers, ”Skrota ATK:n och lägg allt på pension”, kontrar Industriarbetsgivarna.

Mer pengar eller mindre jobb

Systemet med arbetstidskonto (ATK) finns i flera branscher inom den svenska industrin. Arbetsgivaren betalar in en bestämd årlig premie, som man kan ta ut i pengar, kortare arbetsvecka eller som en pension för att korta arbetslivstiden. ATK-premien kan läggas till 100 procent på ett av alternativen, eller fördelas mellan dem. Varje år gör man ett nytt val. Premien varierar inom avtalsområdena, men är högst för Pappers, som var tidigt ute (1998) med systemet. Där är numera den årliga avsättningen 4,2 procent av lönesumman.

 

Det är helt nödvändigt att förhandla fram bättre pensioner

Pappers Matts Jutterström
Pappers ordförande Matts Jutterström

Matts Jutterström Foto: David Lundmark