Industriarbetsgivarna har sagt upp förslagsavtalet

Industriarbetsgivarna har sagt upp förslagsavtalet. Industriarbetsgivarna/Skogsindustrierna sade i veckan upp det avtal om förslagsverksamhet som sedan mitten på 1980-talet funnits i massa- och pappersindustrin. Avtalet har genom åren resulterat i massor av värdefulla förbättringar av allehanda slag och har starkt bidragit till att öka lönsamheten i branschen.

- Industriarbetsgivarnas uppsägning är beklaglig och förvånande, säger Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg. Det är allmänt känt att för varje krona som utbetalas i förslagsbelöning får arbetsgivaren flerfaldigt tillbaka. Nu riskerar medarbetarnas kreativitet och engagemang att hämmas. Vi vill nu föra samtal med Industriarbetsgivarna om nya former för att tillvarata och belöna den idérikedom som finns hos branschens anställda Förslagsavtalet upphör att gälla den 11 mars 2014.