Han är Pappers nya ordförande

Pappers kongress

Pappers nya ordförande Matts Jutterström

Matts Jutterström valdes i dag till ny ordförande i Pappers. 
– Jag är mäkta stolt, säger förbundets avtalsansvarige som nu tar över efter Jan-Henrik Sandberg.

Efter åtta år med ordförandeklubban, fick "Henka" träda tillbaka för "Jutte". Och 53-årige Matts Jutterström hade väl aldrig trott att det skulle bära så här långt, när han en gång klev innanför grindarna på Iggesunds bruk som 17-årig diversearbetare.

– Utifrån det har det varit en otrolig resa, säger han och döljer inte att det sker med en skräckblandad förtjusning. Det är en resa som gjorde honom till ordförande på det Holmen-ägda bruket och senare till ombudsman på förbundet. Där började han 2005 som ansvarig avtalsombudsman. Nu ska han leda förbundet in i en ny tid.

Vilka blir de viktigaste frågorna framöver?

– Först ska vi se till att få ett regeringsskifte. Sen ska vi in i en avtalsrörelse. Innan den drar igång måste vi skaffa oss en uppfattning om hur vi ska hantera ATK:n och pensionsfrågan i fortsättningen.

Vilken riktning vill du staka ut för Pappers?
– Vi håller fast vid den uppfattning vi har om industripolitiken i stort. Någon 180-gradig kursändring blir det inte tal om.

Innebär ditt inträde en förändring gentemot industriavtalet?
– Nej jag ser ingen anledning till omprövning i nuläget. Skrivningarna ser ut som de gör och ingenting har förändrats.

Vad vill du med Pappers?
– Vi måste synas och märkas mer. Delta i debatten och lyfta fram alla de duktiga personer som finns i organisationen. Det är ingen lätt fråga som den nya förbundsstyrelsen får ta itu med.

Vad är det som inte funkat i verksamheten och gör att organisationen hellre vill se dig vid rodret?
– Alla verksamheter kan bli bättre. Vi har saknat linjer i vårt dagliga arbete och det har allmänt känts lite idéfattigt. Men jag vill inte rota i det som varit utan hellre blicka framåt. Matts Jutterström menar att om Pappers ska fortsätta vara ett självständigt förbund, måste det också finnas klart uttalade mål för den verksamhet som bedrivs.
– Alla som betalar avgift till förbundet ska få något för de hundralapparna. Tycker medlemmarna inte att vi sköter oss, ja då är vår existens hotad.
– Vårt förbund ska vara världens bästa med en närhet mellan medlemmen och förbundet.

Du har tidigare beskrivit dig som trygg, snäll och social. Krävs det inte också lite hårda nypor som ordförande?
– Jag är inte känd för det. Jag är rädd om människor och vill inte såra någon.

Men du tror att du kan bli en bra chef?
– Det vet jag inte, men jag tror att förmågan finns.

 Göran Widerberg 
gw@da.se Publicerad: 2014-09-06