Gåva till flyktingkatastrofen

15 oktober 2015

Pappers avdelningar inom södra distriktet har utmanats att skänka 100 kronor per medlem som en gåva till de drabbade i flyktingkatastrofen. Pappers avd. 24:s styrelse har beslutat att anta utmaningen och skänkt 32 000 kronor till UNHCR.