pappers

Avdelningsmöte/Nomineringsmöte

Var:        Hotell Kronobäck, Mönsterås
När:        Tisdag 6 mars kl.10:00 och kl.17:30

Dagordning:

Vid avdelningsmötet skall enligt stadgarna följande förtroendeuppdrag som mandattiden gått ut för, nomineras för att kunna väljas vid årsmötet.

  • Kassör  2år.
  • Styrelseledamöter 3st  2år.
  • Revisor   2år.

Förslag på nominering lämnas till valberedningen senast på nomineringsmötet, det gäller att den nominerade är vidtalad.

Valberedning: Kent Lindquist tel 15975 C-skift. Mattias Karlsson tel 15425 C-skift.

Övrigt:

  • Förhandlingsrapporter
  • Avtal 2018
  • Arbetsmilj
  • Studier

 Fika och närvarolotteri.                                                                     

Välkomna!

/Styrelsen.