Pappers-Avdelning-24

Årsmöte

Onsdag 25 April kl 17:30

Hotell Kronobäck i Mönsterås

Gäst: Conny Nilsson från förbundet.

Traditionella årsmötesförhandlingar.

Aktuella val:

Kassör (2år)

Styrelseledamöter 3st (2år)

Styrelsesuppleanter (1år)

Förbundsledamot (1år)

Ersättare förbundsledamot 3st (1år)

Revisor (2år)

Revisorssuppleant (1år)

Arbetarklubben (1år)

Valberedning (2år)

  • Förhandlingsrapporter
  • Avtal 2018
  • Arbetsmiljö
  • Studier
  • Kassörsrapport
  • Försäkringsinformation

Efter mötet äter vi i restaurangen.

Anmälan senast måndag 23 april.

Pappers.avd24@sodra.com

Alt.tel 0499-15519

Dragning Blueslotteriet

Välkomna.