Välkommen till Pappers avdelning 24

Här hittar du information om vad som händer just nu, länkar till intressanta nyheter samt kontaktuppgifter till oss som sitter i styrelsen. Vi har även samlat viktig information kring avtal, försäkringar och liknande under menyalternativet “Medlemsinformation”.


Grunden för en facklig organisation är att den har medlemmarnas förtroende och att medlemmarna känner ett värde med sitt medlemskap.

2016-01-22

Grunden för en facklig organisation är att den har medlemmarnas förtroende och att medlemmarna känner ett värde med sitt medlemskap. Vi som fackliga företrädare måste därför alltid komma ihåg vilka som är våra uppdragsgivare. Detta gäller oavsett om det är ett direkt fackligt uppdrag eller ett följduppdrag.  Vi skall inte handla eller delta i beslut som vi inte öppet kan redovisa och stå för på ett medlemsmöte.

Läs mer

Gåva till flyktingkatastrofen

2015-10-15

Pappers avdelningar inom södra distriktet har utmanats att skänka 100 kronor per medlem som en gåva till de drabbade i flyktingkatastrofen.

Läs mer
Se mer från nyheter

Pappers på Facebook